Informacja prawna

 

Warunki korzystania ze strony internetowej.

Ta witryna (strona internetowa) jest własnością  H+CARLO Sp.z o. o.  z siedzibą w Wólce Kosowskiej  przy ulicy  Nadrzecznej 7A, kieruje, nadzoruje i uaktualnia stronę internetową. Nasze witryny internetowe mają na celu dostarczenie ogólnych informacji o produktach odzieżowych.

Jeśli otwierasz i przeglądasz stronę internetową, akceptujesz tym samym wszelkie ograniczenia i warunki korzystania z niej podane poniżej. Prosimy nie korzystać z tej strony, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki użytkowania serwizu. Zalecamy, aby od czasu do czasu odwiedzić naszą stronę internetową i przeczytać Warunki korzystania i Politykę prywatności, ponieważ są one prawnie wiążące.

Informacje i dane dostępne na stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstaw do relacji prawnie wiążących lub ustanowienia takich relacji (np. oferta świadczenia usługi lub oferta sprzedaży jakichkolwiek produktów, o ile zostały w taki sposób przedstawione .Informacje na temat  produktów, prezentowane są na stronie.

Odpowiedzialność

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za następstwa korzystania ze stron internetowych oraz ich zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby co do treści na niniejszych stronach internetowych, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zatem osoby wykorzystujące opublikowaną zawartość czynią to na własną odpowiedzialność.

Osoby trzecie (osoby prawne lub osoby fizyczne), które współpracowały przy projektowaniu i tworzeniu niniejszych stron internetowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i zobowiązań za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z dostępu, użycia lub niezdolności do wykorzystania informacji znajdujących się na tych stronach, oraz uszkodzeń lub braków w ich zawartości.

Osoby odwiedzające stronę internetową mogą umieszczać na niej informacje. W takim przypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prezentowane w ten sposób treści. Pragniemy ostrzec użytkowników, że w takim wypadku informacje nie będą postrzegane jako poufne i chronione. Zastrzegamy sobie prawo do ich swobodnego użycia, rozprzestrzeniania i ujawniania osobom trzecim bez ograniczeń, bez obowiązku ujawniania źródła informacji. Zastrzegamy sobie również prawo do użycia pomysłów, idei, wiedzy, doświadczenia i technik będących przedmiotem tychże informacji lub takich, które informacje w sobie zawierają. Bazując na swojej niezależnej ocenie, będzie używać tych informacji do wszelkich wybranych przez siebie celów.

Linki do innych stron internetowych

Nie mamy wpływu na kształt stron internetowych i serwisów osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz witryn internetowych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej. Gdziekolwiek znajduje się takie odwołanie, podawany jest właściwy komunikat. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte.

Prawo własności intelektualnej

Treść strony internetowej, w tym wszelkie informacje, logo, nazwy handlowe,, obrazy i inne oznaczenia chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej i stanowią wyłączną własnością. Fragmenty strony internetowej mogą być kopiowane i drukowane wyłącznie do użytku prywatnego w celach niekomercyjnych. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące ochrony praw własności lub innych praw muszą być respektowane. Dokumenty nie mogą być przepisywane, kopiowane, pobierane, modyfikowane lub w inny sposób dystrybuowane w celach komercyjnych bez naszej zgody. Nazwy marek oraz oznaczeń, które pojawią się na tych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi, do których posiadamy prawa.

Polityka prywatności

Chronimy ze szczególną starannością informacje pozyskane od użytkowników stron internetowych oraz ich dane osobowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.). Proszę zapoznać się z poniższymi treściami na temat pozyskiwania, zapisywania, użytkowania i rozpowszechniania informacji. Użytkownik może korzystać z naszych stron internetowych bez podawania swoich danych osobowych.

Zbieramy dane osobowe, które zostały wprowadzone w trakcie wypełniania formularza na naszej stronie internetowej lub które zostały przesłane do nas w szczególności za pomocą e-mail lub jako część zapytania, prośby.

Oprócz danych, które są przesyłane, możemy również zbierać informacje z plików cookies. Informacje te mogą zawierać adresy stron internetowych powiązanych z naszą stroną internetową, stron internetowych, które użytkownik przegląda na naszej stronie internetowej, adres IP i czas wizyty na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z informacji w celu do identyfikacji użytkownika.

Dane i informacje przesyłane do nas lub uzyskane za pomocą plików cookie, mogą być przetwarzane jedynie do celów, dla jakich zostały wysłane do nas i w następujących celach: do celów statystycznych, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika; przy zdiagnozowaniu problemów z naszym serwerem i administratorem a naszą stroną internetowa.

Dane i informacje wysyłane do nas będą zapisywane i używane tylko na czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane.

Zapewniamy, że ochrona danych osobowych jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i Polski, w których dane są gromadzone i przetwarzane.

Zastrzegamy sobie możliwość  zlecenia przetwarzania niektórych danych naszym partnerom biznesowym , którzy gwarantują zgodną z przepisami ochronę danych osobowych nasi partnerzy biznesowi nie mogą w jakiejkolwiek formie przekazywać danych osobom trzecim bądź do państw trzecich, chyba że otrzymamy na to zgodę lub jeśli jest to wymagane przez organy prawne.

W celu dostępu, sprostowania, blokowania i usuwania swoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu z nami na adres:

H+CARLO S.p. z o.o.

ul. Nadrzeczna 7A

05-552 Wólka Kosowska

E-mail: n.everyday168@gmail.com

Polska

Cookies

Wykorzystujemy sesję cookies oraz trwałe pliki cookie – ostatnie powiadomienia pozostają zapisane w urządzeniu przez pewien okres czasu po opuszczeniu naszej strony internetowej. Używamy sesji plików cookie, aby uzyzskać informację na temat liczby odwiedzających naszą stronę użytkowników. Używamy również trwałych plików cookie, które pochodzą z innych witryn, czyli cookies Google Analytics, aby dowiedzieć się, jak użytkownicy poruszają się po naszych stronach internetowych, która treść jest dla nich najbardziej interesująca i na jak długo użytkownik zatrzymuje się na określonej treści.

Przetwarzamy dane zebrane za pomocą plików cookie wyłącznie w celach statystycznych , ale tylko w formie zbiorczej, tak że nie jest możliwa identyfikacja użytkownika, przy diagnosowaniu problemów na naszym serwerze, przy administrowaniu naszą stroną internetową oraz do informowania na temat naszych produktów i usług.

Większość przeglądarek internetowych zezwala na pliki cookies. W każdej chwili można usunąć lub odrzucić cookies. Jeśli chcesz usunąć lub odrzucić pliki cookie w urządzeniu , możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat jak kontrolować, usunąć lub odrzucić pliki cookies w przeglądarce internetowej, należy zapoznać się z tą stroną internetową: www.aboutcookies.org.

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, które zbieramy online, używamy sieci danych, które są chronione między innymi również przez standardowe programy antywirusowe i hasło. W trakcie przenoszenia danych osobowych, możemy podjąć racjonalne środki mające na celu ochronę tej informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem , zmianą lub zniszczeniem.